keskiviikko 18. huhtikuuta 2012

GH - Kokonaiskovuus

Lyhenne tulee saksan kielisestä sanasta Gesamthärte mikä tarkoittaa suomeksi kokonaiskovuutta. Kokonaiskovuus kuvaa kaksi- tai useampiarvoisten ionien määrää vedessä eli lähinnä kalsiumin (Ca++) ja magnesiumin (Mg++), koska muiden vettä kovettavien aineiden määrä on yleensä lähes merkityksetön (esim. barium Ba2+, kadmium Cd2+, strontium2+ ja rauta Fe2+). Kokonaiskovuutta kuvataan usein yksiköllä °dH eli kovuusastetta, mutta voidaan käyttää myös muita yksiköitä, kuten ppm (kerrotaan °dH lukema numerolla 17.9) ja mmol/l. Väärä akvaarioveden kokonaiskovuus voi estää kalan kutua hedelmöitymästä, haitata ravinteiden imeytymistä ja sisäelinten toimintaa jne. Kokonaiskovuus on myös yhteydessä ilmiöön nimeltä osmoosi, minkä vuoksi kalat täytyisi pitää niille oikeissa GH-arvoissa, etteivät sairastelisi jatkuvasti ja kuolisi ennenaikaisesti immuniteetin kadottua limakalvojen tuhoutumisen myötä osmoosin avulla.

Kalojen lääkkeet on valmistettu keskieuroopassa, jossa vesi on yleensä pikemminkin keskikovaa kuin pehmeää, kuten Suomessa. Kokonaiskovuus itsessään on eräänlainen puskuri, joten akvaarioveden ollessa melko kovaa esim. >15 dH, on syytä käyttää akvaariolääkkeitä hieman yli ohjeen mukaisen annostukset, koska kokonaiskovuus vie lääkkeistä tehoa. Toisaalta taas erittäin pehmeissä vesissä ohjeiden mukaiset annostukset olisi hyvä hieman alittaa.

Liiallinen tai hallinnasta karkaamaan päässyt kotilokanta, esim. kierteissarvikotilot tai omenakotilot, pystyvät käyttämään kuorensa rakennusaineeksi akvaarioveteen lisättyä kalkkia, jolloin kokonaiskovuus GH saattaa päästä putoamaan jopa useiden asteiden verran. Tilanne kuitenkin korjaantuu kun kotiloita vähennetään ja askartelukipsin lisäämistä jatketaan vedenvaihtojen yhteydessä normaalisti.

1 kg pussi askartelukipsiä (hinta: 2,90 eur) ja mittalusikka.
Kokonaiskovuutta voidaan nostaa esim. askartelukipsillä, jota saa hyvin varustelluista askarteluliikkeistä. Kannattaa kuitenkin pitää mielessä, että akvaariokipsit tai muutkaan kipsijauheet eivät välttämättä ole sisällöltään täysin samaa, joten aina kun ostaa uuden pussin askartelukipsiä, on sen vaikutukset testattava vesitesteillä esim. GH- ja pH-arvoihin.

1 ml askartelukipsiä nostaa veden kokonaiskovuutta ~3 dH°:ta ja pH-arvoa jonkinverran. Jos akvaario täytetään akvaariota perustaessa kokonaan askartelukipsillä kovetetulla vedellä, niin vesi saattaa olla ainakin vuorokauden ajan valkean sameaa, jatkossa vedenvaihdosten yhdeydessä veden ei kuitenkaan enää pitäisi sameutua lainkaan. Askartelukipsi liukenee veteen sitä paremmin, mitä happamampaa vesi on alunperin, koska kalkki itsessään on emäksistä.

Muita tapoja nostaa akvaarion kokonaiskovuutta on käyttää korallimurskaa, näkinkuori rouhetta/simpukan kuoria tai kalkkikiveä akvaarion pohjalla tai suodattimen sisällä. Koralli ja simpukan kuoret kuitenkin kuuluvat meriveteen, eivätkä makeaan veteen ja näillä keinoilla jokaisen vedenvaihdon yhteydessä tapahtuu GH-arvon nopea muutos, josta kalat kärsivät. Et myöskään pysty hallitsemaan näillä keinoin kokonaiskovuutta läheskään niin pikkutarkasti ja luotettavasti kuin askartelukipsillä.

Kokonaiskovuutta laskee fostaatit ja humukset eli esimerkiksi turve. Yleensä kokonaiskovuuden laskemisen aiheuttaa se, että jokin aine, kuten humus, sitoo ioneja tai muuttaa ylipäätään jollain tavoin kalkin tai magnesiumin veteen liukenemattomaan saostuneeseen muotoon.

Suomessa hanavesi on usein hyvin pehmeää, monilla eri paikkakunnilla 3 - 8 °dGH luokkaa. Mutta kalkkia voidaan lisätä hanaveteen esim. sen vesiputkien ruostumista ehkäisevän vaikutuksen vuoksi. Kalsiumista eli kalkista ja hiilihaposta syntyy karbonaatteja, jotka suojaavat vesiputkien pintaa ruostumiselta. Kalkki itsessään on puolestaan emäksistä mikä ehkäisee happaman hiilihapon vesijohtoja syövyttävää vaikutusta, jota syntyy hiilidioksidista.

0 - 4 °dGH = Erittäin pehmeää
4 - 8 °dGH = Pehmeää
8 - 12 °dGH = Keskikovaa
12 - 18 °dGH = Kovaa
18 - 30 °dGH = Erittäin kovaa

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti