sunnuntai 29. huhtikuuta 2012

NH4 - Ammonium & NH3 - Ammoniakki

NH4 - Ammonium:
Ammoniun on ionisoidussa muodossa olevaa typpeä ja tärkeä osa typen kiertoa. Ammonium on nitraatin kanssa kasvien eniten käyttämä ravinne, mutta valitettavasti myös levät pystymät hyödyntämään ammoniumia. Suuri ammonium pitoisuus akvaariossa viittaa yleensä siihen, että hyvänlaatuisten nitrifikaatio-bakteerien määrä on pieni tai niitä ei ole lainkaan. Ammoniumia syntyy hajoavasta biojätteestä kuten kalojen yliruokinnasta, kalojen ulosteesta tai kuolleista kaloista. Suurina pitoisuuksina ammonium muodostaa vaarallista ammoniakkia haitallisia määriä jo pH-arvon ollessa < 7.

NH3 - Ammoniakki: 
Ammoniakin tunnistaa voimakkaasta epämiellyttävän pistävästä hajusta ja se on kaikille akvaarion eläville olioille, kuten kaloille myrkyllistä. Jo 0.02 mg/l pitoisuudet vahingoittavat kalojen kiduksia ja vaurioittaa limakalvoja pidempiaikaisessa altistuksessa.
Ammoniakin eli vapaan ammoniumin määrän vedessä määräävät veden lämpötila, pH-arvo, suolapitoisuus ja NH4-pitoisuus. Makeanveden akvaarioissa ei kuitenkaan suolapitoisuutta tarvitse huomioida. Ammoniakki aiheuttaa yleensä vaaran vain emäksisessä vedessä ja ammoniakin oma pH-arvokin on > 11 eli erittäin korkea. Kun ammonium reagoi emäksen kanssa, niin syntyy neutraalia vettä ja emäksistä myrkyllistä ammoniakkia. Edellä mainittu toteutuu seuraavanlaisen kemiallisen reaktion kautta: NH4+ + OH- = NH3 + H2O. Reaktiosta nähdään myös, että ammoniakki on ammoniumin varaukseton muoto, kun taas ammoniumilla on positiivinen +1 varaus.

Ammoniakki yhdessä kloriitin eli kloorin kanssa tuhoaa myös kalaa suojaavan limakerroksen altistaen kalat taudeille.

Alla on taulukkoja eri lämpötiloissa ja eri pH-arvojen vallitessa olevista ammonium ja ammoniakki määristä, jotka olen laskenut ja koostanut taulukoiksi niin, että pH-arvot ovat alueelta 6.0 - 8.5 ja lämpötila arvot ovat väliltä 18 - 30°C. Jokainen taulukko koostuu yhdestä lämpötilasta, joten taulukoita on kaikkiaan 13 kpl.

NH4, NH3, pH, 18°C.
NH4, NH3, pH, 19°C.
NH4, NH3, pH, 20°C.
NH4, NH3, pH, 21°C.
NH4, NH3, pH, 22°C.
NH4, NH3, pH, 23°C.
NH4, NH3, pH, 24°C.
NH4, NH3, pH, 25°C.
NH4, NH3, pH, 26°C.
NH4, NH3, pH, 27°C.
NH4, NH3, pH, 28°C.
NH4, NH3, pH, 29°C.
NH4, NH3, pH, 30°C.

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti